Dugnadshelg på Sjøglimt 12.-14. juni 2020

Vårt kjære Sjøglimt leirsted trenger ekstra omsorg, og vi inviterer derfor til

  • Dugnadshelg 12. til 14. juni

Det er nok av arbeidsoppgaver både inne og ute til alle. Den største jobben er at vi har mål om at hele huset skal få et nytt strøk med maling utendørs. Dersom vi skal lykkes med dette trenger vi mange frivillige som gjør en innsats.

Vi har en trofast gjeng på Sjøglimt som utfører mye vedlikehold gjennom året, men nå appellerer vi til alle Sjøglimt-venner og håper og mobiliserer slik at Sjøglimt igjen kan skinne. Tanken er at den flotte innsatsen som normalt legges ned i forbindelse med loppemarkedet denne gang kan benyttes til annet dugnadsarbeid.

Detaljert program i form av klokkeslett etc kommer, men vi ser for oss at dugnadshelga starter dagtid på fredag, så kobler nye seg på ette hvert som det er praktisk mulig. Fredag kveld spiser vi sammen og har det sosialt. Det er fortsatt mulig å koble seg på gruppen lørdag formiddag og lørdag kveld blir det stor fest. Da skal vi feire og takker hverandre for den innsatsen vi har gjort. De som ønsker å overnatte til søndag er velkomne til det, men vi legger ikke opp til annet program en frokost denne dagen.

Vi har sendt denne invitasjonen ut til de vi har kontakt med i forbindelse med loppemarkedene. Dersom dere har andre dere tenker kan være aktuelle å forespørre ad. denne helga ar dere absolutt velkomne til å sende invitasjonen videre til disse. Det viktige er at både dere og de dere inviterer som ser det mulig å bli med på denne dugnaden registrerer seg i skjema under. Oppdatert informasjon blir sendt ut til påmeldte i god tid før dugnadshelga – øvrige spørsmål kan rettes til Wenche på sjoglimt@normisjon.no eller 95757610