Historymakers i Kambodsja

Prosjektet History Makers ønsker å hjelpe unge mennesker til å utvikle sitt potensial. 

Hovedaktiviteten er å gi unge fra fattige landsbyer et trygt bosted på internat for å kunne studere. Prosjektet vokser og støtten går til to internater i Phnom Penh og ett i Preah Sdach, som tilsammen har over 70 plasser. 

Mange studenter må dra langt hjemmefra for å studere. Et trygt sted å bo, med et godt og omsorgsfullt kristent miljø, samt tilrettelegging for gode studieforhold er av stor verdi. Det er flere som ønsker et slikt tilbud enn det vi kan tilby i dag. Erfaringene så langt er at de aller fleste studentene som har bodd på internatene har klart eksamen, og mange av dem er også blitt kristne. 

Vi samarbeider med lokale menigheter som driver internatene. Mange av studentene ønsker å vite mer om Jesus og hva det vil si å følge han, og  studentmenighetsarbeidet vokser. Det kristne fellesskapet på internatene gir studentene en god ballast både i studietiden og til livet etterpå. 

Målet med prosjektet er å  øke antall internatplasser flere steder i Kambodsja og at vi kan bidra til en bærekraftig økonomi for disse.

Prosjektnummer: 325009

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Setter stadig nye rekorder

På Sagavoll folkehøgskole har det å gi videre blitt en kultur. Flere begynner på skolen for å samle inn til Normisjons samarbeidsprosjekt i Kambodsja.

Read article "Prosjekt Øst-Asia"

Samlet over 1,6 millioner

Studentene ved Sagavoll folkehøgskole samlet inn over 1,6 millioner kroner til Normisjons prosjekter i Kambodsja. – Det har hjulpet oss å løfte blikket, forteller prosjektleder Andrea Rokseth.

Read article "Samlet over 1,6 millioner til fattige i Kambodsja"

En stor velsignelse

Når ungdommene på internatet i Pnomh Penh ikke er på universitetet, er det alltid noen å være sammen med.

Read article "En stor velsignelse"