Historymakers i Kambodsja

Prosjektet Historymakers ønsker å hjelpe unge mennesker til å utvikle sitt potensial.

Hovedaktiviteten er å gi unge fra fattige landsbyer et trygt bosted på internat for å kunne studere. Prosjektet vokser og over 40 studenter har nå plass på de to internatene i Phnom Penh. Det arbeides med planer for et tredje internat i 2017.

På internatene er også andakter en del av de daglige tilbudet. Flere har vist interesse for det som blir delt og sier de ønsker å vite mer om Jesus og hva det vil si å følge han. En voksende studentmenighet er et resultat av dette arbeidet. Flere av studentene setter pris på det kristne fellesskapet på internatet og sier det gir dem en god ballast både i studietiden og til livet i arbeidslivet etterpå.

Årlig budsjett: kr 255 000,-              Prosjektnummer: 305003


Gi en gave