Ledere for fremtiden i Ecuador

I 2002 var vi med å etablere den eneste lutherske teologiutdanningen i landet, Instituto Biblico Luterano Ecuatoriano (IBLE).

Ut fra basen i Guayaquil springer disippelskolen Nehemja som jobber tett med de lokale kirkene i den spansktalende Iglesia Evangelica con Confeción Luterana de Ecuador (IECLE). 

Urfolk-kirken IELIE driver et tilsvarende disippeltreningsprogram, Diosmanta huillacuna, med opplæring og praksis innenfor ulike tjenester. I begge kirkene tilbys også et kurs i bibelfag. Målet er å utruste nye ledere. 

Gjennom Bibelinstituttet ønsker vi å fortsette å bygge levende og misjonale menigheter med godt lederskap. Det gis også stipender til studenter for å studere teologi ved seminaret SETELA i Arequipa, Peru. 

Prosjektnummer: 352002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.