Trygg Barndom

Kvinne som holder en baby

Mange barn får ikke den omsorgen de trenger i oppveksten, og må leve med negative konsekvenser resten av livet. ICDP er et veiledningsprogram som hjelper foreldre med å styrke relasjonen med egne barn.

På den måten brytes negative sirkler for resten av livet – og for neste generasjon.

Trygg barndom i Bangladesh

Det er ikke en selvfølge at mor og far selv har hatt gode rollemodeller og noen ganger trenger man hjelp til å bryte en ond sirkel.

Read article "Trygg barndom i Bangladesh"

Trygg barndom i Senegal

Barn blir nedprioritert i Senegal. Vi vil være med å løfte dem opp!

Read article "Trygg barndom i Senegal"

Trygg barndom i Thailand

Vi ønsker å utruste foreldre til gi god omsorg til barna sine.

Read article "Trygg barndom i Thailand"