Satsing i Senegal

– Normisjon ønsker å satse strategisk på arbeid i Senegal, sier internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen. Normisjon og Ungdom i Oppdrag har stasjonert to norske barnefamilier og to ettåringer i småbyen Kedougou. Nå lyser Normisjon ut en rekke stillinger for å utvide arbeidet.  

– Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014, og det er fortsatt i en begynnende fase. Det er utrolig spennende, og vi er veldig glade for at vi kan satse og utvide dette arbeidet, sier Eriksen.  

Det er utlyst totalt fem stillinger fra høsten 2019, og ytterligere to fra 2020. I 2019 søker Normisjon en enhet med opptil to personer, en lærer og to ettåringer. 

Alle utsendingene vil bo og arbeide sammen i småbyen Kedougou, øst i Senegal.  

Utsendinger 
Normisjon søker deg, eller dere, som har et hjerte for misjon, har relevant utdannelse og/eller erfaring, og som kan tenke dere å være med i et spennende arbeid i en begynnende fase. Selve arbeidet karakteriseres i stor grad av relasjons- og felleskapsbygging, samt større og mindre diakonale initiativer. 

Lærer
Lærerbehovet i Senegal er i utgangspunktet begrenset til tre gutter i 1.-2. klasse.  

Til stillingen som lærer er det nødvendig med formell lærerutdannelse. Kompetanse og erfaring knyttet til teologi, misjon, diakoni, sosialt arbeid o.l. kan også være relevant. 

Ettåringer
Som ettåring vil arbeidsoppgavene bestå i å passe barna; involvere dem i lek, fysisk aktivitet og andre aktiviteter som er utviklende for dem. Ettåringene skal så langt som mulig hjelpe barna å trives og fungere i nabolaget, både seg imellom og med lokale lekekamerater. 

Personene vi ser etter må være over 20 år og ha fullført videregående opplæring. 

Søknadsfrist for alle stillingene er løpende, og senest 31. mars. Ønsket oppstart august 2019 

Les mer om de ledige stillingene her:
Utsendinger
Lærer
Ettåringer