Smågruppeopplegg

Smågruppeopplegg

Meir enn ein song -smågruppeopplegg

Read article "Meir enn ein song -smågruppeopplegg"

Jona – smågruppeopplegg

Read article "Jona – smågruppeopplegg"

Opne hender – smågruppeopplegg

Read article "Opne hender – smågruppeopplegg"

For Gud – smågruppeopplegg

Read article "For Gud – smågruppeopplegg"

Til deg – smågruppeopplegg

Read article "Til deg – smågruppeopplegg"

Galatarbrevet – smågruppeopplegg

Read article "Galatarbrevet – smågruppeopplegg"

Vendepunkt – smågruppeopplegg

Read article "Vendepunkt – smågruppeopplegg"

Vår Far – smågruppeopplegg

Read article "Vår Far – smågruppeopplegg"

#denkjensla – smågruppeopplegg

Read article "#denkjensla – smågruppeopplegg"

Nest Best – korleis det gode så lett tek plassen til Den Gode

Read article "Nest Best – korleis det gode så lett tek plassen til Den Gode"

Smågruppevisjon – gruppeopplegg i fire delar

Read article "Smågruppevisjon – gruppeopplegg i fire delar"

Kvardagstru – smågruppeopplegg

Read article "Kvardagstru – smågruppeopplegg"

Nehemja – gjenreise knuste murar

Read article "Nehemja – gjenreise knuste murar"