Bli med å forme regionens fremtid!

Hvordan ser Acta og Normisjon region Trøndelag ut i årene fremover? Vi skal lage strategiplan for perioden 2024-2029, og vi trenger dine innspill. Bli med på å forme vår fremtid!

Hva skal Acta og Normisjon være kjent for i Trøndelag? Hva skal vi prioritere å bruke penger på? Hva må vi bevare og hva skulle du ønske var annerledes? Dette er spørsmål vi stiller oss når vi tar et steg til siden og lytter til Gud og hverandre om veien videre.

Nederst på siden finner du fem spørsmål som vi ønsker at så mange som mulig i regionen skal svare på innen 24. september. Så langt det er mulig besvares spørsmålene i grupper, fordi vi tror det skaper noe ekstra ved å snakke sammen.

Sett deg derfor ned i et mindre felleskap du er en del av, enten det noen på ditt lokale bedehus, ei bibelgruppe, ei tjenestegruppe, de eller den du bor sammen med, eller en venn som også hører til i Normisjon. Dere skal svare på ett felles skjema, og sammen formidle de innspillene som er viktigst for dere i strategiprosessen.

INFO OM PROSESSEN

Acta og Normisjon region Trøndelag utarbeider strategi for perioden 2024-2029, sammen med Norkirken Trondheim Salem, Gå Ut Senteret, 22B, og Trondheim Samtalesenter.

Frem mot 24. september er tiden for å gi innspill til prosessen, før regionstyret møter styrene for de øvrige enhetene i slutten av september. Deretter skal en felles strategiplan utformes frem mot nyttår, i overensstemmelse med Normisjons strategi som behandles under generalforsamlingen i januar 2024.