Acta Trøndelag

«Acta Barn og unge i Normisjon» er Normisjon sitt barne- og ungdomsarbeid. I Trøndelag og Nord-Østerdalen har vi nærmere 50 lokallag, samt ca. 2,2 årsverk knyttet til regionkontoret.

 

Her finner du oss i Acta Trøndelag

Hjemmeside Acta Trøndelag

Acta Trøndelag

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram