Stor dugnadsinnsats på IMI Stølen

Dugnadsleiren på IMI Stølen er en fast tradisjon. Årets leir ble avviklet 11.-13. september, og for andre året på rad var vi over 30 deltakere.

Av Per Jostein Hovde

I løpet av året skjer det mye dugnadsarbeid på IMI Stølen. Mange kommer for å gjøre en innsats på eget initiativ i en eller flere dager. I tillegg har det vært et sikkert høsttegn i mange år med dugnadsleir for seniorer, som arrangeres av regionens seniorutvalg i samarbeid med IMI Stølen.

Kjønnsfordelingen var godt ivaretatt på årets leir, med 16 kvinner og 17 menn. Daglig leder Jakob Nielsen og den øvrige staben på IMI Stølen tok meget godt imot oss som vanlig. De hadde en allsidig arbeidsliste med oppgaver ute og inne og både tyngre og lettere arbeid.

Omfattende arbeidsinnsats

Den absolutte hovedaktiviteten for mennene i år var arbeidet med totalrenoveringen av Fredly-hytta.

Alle innvendige vegger ble revet ut, det ble satt opp nye skillevegger for å innrede to separate leiligheter med stue/kjøkken, bad, to soverom og egen inngang for hver leilighet. Det ble arbeidet med et nytt tilbygg for inngangspartiet, og det ble skiftet taktekking.

I hovedbygget var det årlig service for lås og hengsler på dører og reparasjon av innredning. Damene var i hovedsak opptatt med sying eller forandring av gardiner, rundvask av leiligheter, bad, toaletter og felleslokaler og med rydding og stell av blomster og planter ute og inne.

Om kveldene var det samlinger med godt fellesskap, mye sang og musikk og samtaler over kaffekoppen. En av kveldene hadde Sverre Granheim og Tormod Våge også i år ansvar for, og de fikk med seg flere av leirdeltakerne som bidrog med sang og musikk. Den andre kvelden hadde vi besøk av mannsgruppa Ryssan fra Oppdal.

Verdifullt fellesskap

IMI Stølen setter stor pris på det arbeidet som blir gjort i løpet av de tre dagene, og det gir mange synlige resultater.

Det er imponerende å se den flokken av seniorer som trofast kommer tilbake år etter år for å delta på dugnadsleir. Det viser både at det har blitt en gruppe som opplever å komme sammen i et godt sosialt og åndelig fellesskap, og ikke minst at det er mange som har et stort hjerte for IMI Stølen og som ønsker at stedet fortsatt skal drives godt framover.

Det er også gledelig å se at det blir rekruttering av nye deltakere til dugnadsleiren.

Etter avtale med IMI Stølen blir det ny dugnadsleir 10.-12. september 2019.