Gå Ut Senteret 40 år – markeres lørdag 8. juni

I 40 år har Gå Ut Senteret vært til velsignelse både i Norge og blant folkeslagene.

Tekst: Tore Seierstad / Ola Muan

Lørdag 8. juni klokka 12-15 inviteres alle GUS-venner til et åpent jubileumarrangement i Salemhuset i Trondheim. Det blir innslag fra GUS-venn Tore Seierstad, misjonær Therese Glendrange, ansatte på GUS og i Norkirken Trondheim Salem. Alle er hjertelig velkommen!

Det serveres enkel lunsj og jubileumskake.

Link til arrangementets side på Facebook

Innviet 9. juni 1984, 31 år i Hurdal, 9 år i Trondheim, 1780 studenter, Friskoleprisen i 2021, nye lokaler 2022 og solide studenttall i 2023. Dette er noen stikkord om Gå Ut Senteret (GUS) gjennom 40 år. Etter 12 år som misjonær i Bangladesh ble Hans Thore Løvås skolens første rektor. GUS hentet mye av sin profil fra All Nation Christian College i England. Fra 2023 er Olav Vestbøstad rektor.

Egen skole

Da GUS ble innviet i 1984 hadde Santalmisjonen ca 150 misjonærer, og var inne i en periode med vekst. Ønske om å utdanne egne misjonærer hadde vært diskutert flere ganger, men det ble Generalsekretær Gunnleik Seierstad som på nyåret 1980 «satte navn» på drømmen.

«I mitt stille sinn har jeg begynt å kalle vårt kommende utdanningssenter for Gå Ut Senteret», skrev han i Santalmisjonens hovedorgan «Santalen» på nyåret 1980, kort tid etter at han hadde overtatt som generalsekretær.

Generalforsamlingen på Hamar i 1981 vedtok å bygge i Hurdal. Kretssekretær Martin Halleraker i Bergen ledet en vellykket innsamling. Hjemmesekretær Asbjørn Torvik ble en drivende kraft i byggekomiteen der folkehøyskolemannen Johannes O Bondevik var formann.

31 år i Hurdal

GUS etablerte seg gjennom de første 20 årene som Santalmisjonens senter for misjonærutdannelse og som organisasjonens møteplass.

Fra årtusenskiftet fram mot skolens 30-årsjubileum i 2014 ble det tydelig at behovet for å utdanne egne misjonærer ble mindre i Norge som i hele Vest-Europa. GUS utviklet andre linjetilbud, men det viste seg å være utfordrende å drive en såpass liten skole.

Etter en grundig utredning gjorde Landsstyret høsten 2014 vedtak om å flytte GUS til Trondheim fra skoleåret 2015. Eierskapet ble delt med 60 % til Salem Menighet, og 40 % til Landsstyret.

Det har vist seg å bli et lykkelig vedtak. GUS har i løpet av 9 år slått nye røtter, nå i en storby med et stort, kristent studentmiljø.

Eiendommen i Hurdal ble i 2022 solgt for 16,5 millioner kroner. Utbytte fra salget benyttes til å utvikle Santalkirkens senter i Benagaria i India og til å forvalte Santalmisjonens historiske arkiv.

GUS i Trondheim

GUS fikk en mellomlanding i 7 år på Berg Prestegård før flytting til Salemhuset i 2022.

Studentpastor Ørjan Tinnen i Salem menighet overtok som rektor etter flyttingen i 2015, og sammen med skolens styre, stab og Salem menighet la Tinnen grunnlaget for solid videre drift av GUS. I Salemhuset har GUS fått tjenlige lokaler, og har i tillegg glede av synergier fra alt som skjer i Norkirken og i Normisjon Region Trøndelag. Byggeprosjektet for menighet og skole i Salemhuset kostet ca. 70 millioner kroner.

Kurstilbudene etter flyttingen i 2015 har fortsatt en tydelig internasjonal misjonsprofil. GUS samarbeider også med NLA Høgskolen, slik at studentene kan ta studiepoeng i enkelte emner.

Nå ved markeringen av skolens 40-årsjubileum ser vi at Normisjon fortsatt har alle muligheter til å utvikle missiologisk kompetanse og utruste studentene til tjeneste i Guds rike, ute og hjemme.