Vi søker regnskapskonsulent i inntil 100 % stilling

Normisjons enheter i Trøndelag bestående av blant annet Norkirken Trondheim Salem, Gå Ut Senteret, Normisjon region Trøndelag, 22B og Trondheim Samtalesenter, søker nå sammen etter en intern regnskapskonsulent.

Stillingen vil være en del av administrasjonsavdelingen som utfører tjenester for alle enhetene. Vi ser etter en person som vil være en del av et stort lag som gjør evangeliet tilgjengelig for Trondheim, Trøndelag og ut til verdens ender. Du har et engasjement for misjon og menighet, og identifiserer deg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.

Oppgaver og ansvar

Vår interne regnskapskonsulent vil ha ansvar for lønn og regnskap for alle enhetene, inkludert kontering, utfakturering, gaveføring, utarbeidelse av rapporter og analyser av regnskapene, samt andre oppgaver som naturlig hører inn under vårt økonomiske arbeid. Det vil i tillegg være aktuelt med andre oppgaver i administrasjonsavdelingen ved behov. Du vil være sentral i utvikling av gode systemer og rutiner for økonomihåndtering, og samkjøring av rutiner mellom enhetene som i dag har hver sine økonomimedarbeidere og eksterne regnskapsførere.

Formell kompetanse

Vi ønsker fortrinnsvis at du er autorisert regnskapsfører, men annen praktisk erfaring med regnskap kan veie opp for dette.

Ønsket erfaring

Erfaring med regnskapsføring og lønn, gjerne i ideell sektor eller i menighetsarbeid.

Personlige egenskaper

  • Gode relasjonelle egenskaper
  • God forståelse for vårt kristne oppdrag og et engasjement for dette
  • Positiv, raus og teamorientert
  • Pålitelig og selvstendig
  • God evne til å sette seg inn i offentlige krav og lovverk

Vi tilbyr lønns- og pensjonsordninger etter Normisjons lønnsregulativ.

Søknad med CV og spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder i Norkirken Trondheim Salem, therese@salemmenighet.no, 90699734. Søknadsfrist: Snarest!