Senegal

På grensen til verdens største ørken

Senegal er et land som strekker seg fra kysten og helt inn til grensen av Mali. I nord grenser landet mot verdens største ørken. Mineraler og edle stener. Farger og fortellinger. Folkegruppetilhørighet og familie.

Alt dette beskriver Senegal og sammen med Mali deler Senegal både kultur, språk og røtter tilbake til Malinkériket. I motsetning til flere av nabolandene, har Senegal klart å holde fast ved et stabilt styresett uten konflikter med opprørsgrupper.  

Arbeidet i Senegal ble i starten sett på som en fortsettelse av arbeidet i Mali siden vi har satt fokus på de samme språkgrupper, som lever helt øst i landet mot grensen til Mali.  

Her finnes det få kristne kirker og blant malinkeerne finnes det ingen egen kirke. Aantall kristne er svært få. Her drives et pionerarbeid med oppsøkende virksomhet både for å støtte tiltak mot marginaliserte i lokalsamfunnet, men også besøk inn mot landsbyer og bydeler der denne folkegruppen har etablert seg.

Normisjon i Senegal – 342000

Gi en gave

Prosjekter

Pionermisjon i Senegal

Svært få blant malinké- og kassonke-folket har fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16). De har heller ikke hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Read article "Pionermisjon i Senegal"

Menneskeverd og like muligheter i Senegal

Normisjon ønsker å støtte gode initiativ i sivilsamfunnet og har nå gått inn i et samarbeid med Handikapforbundet og Mama Maries barnehjem.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Senegal"

Trygg barndom i Senegal

Barn blir nedprioritert i Senegal. Vi vil være med å løfte dem opp!

Read article "Trygg barndom i Senegal"

Nyheter fra Senegal

Solgte syltetøy for 12 000 kr

Samlet inn penger til inntekt for Normisjons arbeid i Senegal på Normisjons største sommerarrangement.

Read article "Solgte syltetøy for 12 000 kr"

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

Drømmer om et nytt barnehjem for barna i Senegal

Marie Boubane drømmer om å bygge et nytt og bedre hjem for barna på barnehjemmet hun driver i Øst-Senegal.

Read article "Drømmen om et nytt barnehjem"