Forfatter: elise

Unge samlet inn kjempebeløp til sykehus

Folkehøgskole samlet inn over 300 000 kroner til Normisjons-støttet sykehus i Nepal

Read article "Unge samlet inn over 300 000 kroner"