Land: Thailand

Opplevde vekkelse i Kambodsja

Fikk bevitne at mange kom til tro på Jesus i Sørøst-Asia. – Utrolig inspirerende, sier Kjetil Vestel Haga.

Read article "Vekkelse i Kambodsja"

Misjonale kirker

Vår drøm er å se menigheter grunnfestet i sin identitet i Kristus og bli utrustet til et misjonalt liv. 

Read article "Misjonale kirker i Thailand"