Ønsket å se framover

Noen av møtedeltagerne under årsmøtet. Foto: Boe Johannes Hermansen

Årsmøtet i Normisjon region Østfold ønsket å se framover. – Vi må få ned kostnadene og engasjere enda flere frivillige, var noe av det som ble påpekt under årsmøtet, som ble holdt i bedehuset Bethel i Fredrikstad lørdag 7. april.

Årsmeldinger og regnskap ble enstemmig godkjent av de 71 stemmeberettigede. Region Østfold har et omfattende arbeid med totalt 76 foreninger på voksensektoren, som er en nedgang på en. Acta Østfold, barn og unge i Normisjon har rundt 50 lag for alderen 0-26 år. Her har to nye Soul Children kor og et nytt tweens-lag kommet til. Sentralt i regionens arbeid er også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, samt Haugetun folkehøyskole. I tillegg er det et betydelig engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land.

Region Østfold har i dag 13 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirer.

Regionstyrets leder John Thune var ikke på valg. Etter Lillian Karlsen, Onsøy og Inger Slettevold Aarmo, Varteig som gikk ut av regionstyret, ble valgt Torgeir Flateby, Askim og Gerd Ninni Solum, Tomter. Gjenstående medlemmer er Gunnar Lilleaasen, Degernes, Randi Finstad Sand, Eidsberg og Helene Camilla Titterud, Sarpsborg. Til varamedlemmer ble valgt: Eli Holt, Skjeberg, Øivind Navestad, Kråkerøy og Magnar Aamoth, Rakkestad. I tillegg velger Acta og de ansatte hver sin representant. Styrets sekretær er regionleder Sverre Fjeldberg.

De samlede inntektene for regionen lå i 2017 på 8,3 millioner kroner, herav utgjør gavene ca. 3 millioner kroner. Regnskapet viste et driftsmessig underskudd på 1,7 millioner kroner, noe som betyr en kraftig reduksjon av disposisjonsfond.

I tillegg til forhandlingsmøtet ble det arrangert to parallelle seminarer: «Planting av nye fellesskap i by og bygd» ved Jann Even Andresen og «Livsnære fellesskap – viktig og nødvendig i vår tid?» ved Sigmund Danielsen. Det var også presentasjon av ulike arbeidsgrener, styrer og råd, samt samtale om misjonsarbeidet. Sigmund Danielsen ble takket for tjenesten, etter 46 års sammenhengende ansettelse i Indremisjon/Normisjon, de siste fem årene som leder av Fermate Østfold. Årsmøtet ble avsluttet med tale av Jann Even Andresen, som var landsstyrets utsending.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto