Regionstyret

Styreleder:
Frode Bilsbak, Halden, valgt til 2024

Medlemmer:
Torgeir Flateby, Askim, valgt til 2024
Gerd Ninni Solum, Tomter, valgt til 2024
Ellen Lindheim Slettevold, Borge, valgt til 2024
Ingar O. Carlsen, Askim, valgt til 2026
Ola Rusaanes, Råde, valgt til 2026
Boe Johannes Hermansen, Råde, ansattes representant
Sverre Fjeldberg, Hannestad, styrets sekretær

Vararepresentanter:
1. vara: Ellen Brøttemsmo, Hannestad
2. vara:  Anne Karlsen, Borgenhaugen
3. vara:  Wenche Aamoth, Rakkestad