Regionstyret

Styreleder:
Frode Bilsbak, Halden, styreleder, valgt til 2025

Medlemmer:
Ola Rusaanes, Råde, nestleder, valgt til 2026
Ingar O. Carlsen, Askim, valgt til 2026
Ellen Lindheim Slettevold, Borge, valgt til 2024
Bjørg Saksæther, Halden, valgt til 2027
Robert Käld, Råde, valgt til 2027
Boe Johannes Hermansen, Råde, ansattes representant
Ole-Kristian Delviken, Kråkerøy, styrets sekretær

Vararepresentanter:
1. vara: Andreas Graff, Degernes, valgt til 2025
2. vara:  Anne Karlsen, Borgenhaugen, valgt til 2025
3. vara:  Wenche Aamoth, Rakkestad, valgt til 2025