Stor Hauge-markering

5. april – dagen for Hans Nielsen Hauges åndsopplevelse – var det samling i Hauges Minde, med stuende fullt bedehus, det vil si 125 personer.

Skrevet av: Boe Johannes Hermansen
09. april 2018

5. april – dagen for Hans Nielsen Hauges åndsopplevelse – var det samling i Hauges Minde, med stuende fullt bedehus, det vil si 125 personer.

Kvelden startet med et historisk vandreteater ved Terje Brevik og Svein Høiden, fra Hauges barndomshjem som i dag er museum. Det endte opp ved jordet hvor Hauge hadde sin åndsopplevelse i 1796, der han gikk bak plogen.

Deretter var det samling i bedehuset med foredrag av avdelingsleder ved NLA Høgskolen, Truls Liland. Hans tema var: ”Hans Nielsen Hauge som gründer og leder. Hva betyr dette for oss i dag?” Liland understreket at Hauge var drevet av et kall, som gikk ut på å elske Gud og sin neste. Hauges forretningsfilosofi var at lønnsomhet var et middel, ikke et mål. Personlig ansvar, flittighet og kallsbevissthet, inkluderende fellesskap og likeverd, samt munterhet i arbeidet var noen av hans ledetråder. – Vi har fått en arv å forvalte. Den skal inspirere oss til å skape et bedre samfunn, sa Liland blant annet.

Bjørnar Spydevold og Kari Stokke bidro med flott sang og musikk. Det samme gjorde 10 sangere fra musikalen: ”Det brenner en ild”. Møtet, som ble ledet av Svein Høiden, ble avsluttet med bevertning.

Arrangør var Haugekomiteen i Normisjon Østfold – i samarbeid med og Normisjonsforeningen på Hauges Minde og «Hauge 2021»