Stuvende fullt på Mysen

Et utsnitt av den store forsamlingen i Betania, Mysen – på nær 150 mennesker. Foto: Boe Johannes Hermansen

Nær 150 personer kom til Mysen for å høre nytt fra misjonærene Kristin og Erik Bøhler i Nepal.

Fjerde året på rad besøkte ekteparet Bøhler Normisjon på Mysen, etter at de har kommet til Norge på sommerferie fra sin tjeneste ved sykehuset i Okhaldhunga.

Sykehuset, som ligger 80 kilometer rett syd for Mount Everest, dekker et fylke med 56 kommuner med til sammen 200 tusen mennesker. Folk fra tre nabofylker kommer også til sykehuset. Mottoet for sykehuset er: «I tjeneste for folket til Guds ære»

Stadig forbedringer
Det skjer stadig forbedringer ved sykehuset. I fjor ble det åpnet nytt akuttmottak, laboratorium, barneavdeling, mødreventehjem og kantine. 
– I år har vi klippet snorer for nytt administrasjonsbygg og en oksygenfabrikk, fortalte Kristin og Erik Bøhler.
– Vi holder også på med bygg av sykepleierskole og to nye personalboliger, tilføyde misjonærene utsendt fra Normisjon.

Det er ingen tvil om at sykehuset betyr mer og mer for befolkningen. På 10 år har antall pasienter blitt tredoblet. I fjor var det over 6000 pasienter som var innlagt på sykehuset. Tar vi med alle behandlinger som sykehuset står for, er tallet hele 36 tusen.

Nesten femdobling
Erik Bøhler fortalte at antall fødsler har blitt nær femdoblet i løpet av de siste 10 år.
– I fjor hadde vi 1135 fødsler, noe som betyr at mange fødsler nå skjer under betryggende forhold.

For alle pasienter under 12 kilo er behandlingen gratis. Også i fjor var det mange som fikk støtte fra pasientstøttefondet, slik at alle får den behandling de trenger.
– Dette fondet er til hjelp for de fattigste, fordi givere i Normisjon bidrar til dette, sa Kristin takknemlig.

Ekteparet nevnte også arbeidet for de landløse i distriktet.
– Etter jordskjelvene i 2015 har vi vært med å bygge 34 bolighus, de to siste blir fullført nå i juni. Disse husene er bygd for mennesker som ikke tidligere har eid jord og som derfor ikke har hatt mulighet for å få seg egne hus. Det betyr utrolig mye for familiene som nå kan få egen bolig, fortalte Kristin Bøhler.

Alltid gjort det
- Hvorfor gjøre vi barmhjertighetsarbeid i Okhaldhunga, spurte Erik Bøhler, og svarte slik:
– Fordi Jesus selv gjorde det og fordi den kristne kirke alltid har gjort det, og nevnte eksemplet med det første sykehuset vi kjenner, som ble etablert av St. Basilios av Caesarea i år 368. I 1550 var det 37 tusen Benediktiner-klostre i virksomhet med blant annet sykearbeid, påpekte Erik Bøhler, som la til:
– Gud sender oss i dag med sin nåde og kjærlighet.

Han nevnte eksempelet med den årlige blodgiveraksjonen.
– Hver langfredag oppfordrer menigheten i Okhaldhunga folk til å gi blod til sykehusets blodbank under mottoet: Jesus gav sitt blod for oss, hva gjør vi?

Satt pris på
Under møtet på Betania på Mysen var det flott sang av koret Caritas fra Saltnes. Irén Kinn, pianist i koret, ble nominert til pris av Jobzone og vant landsfinalen. Prisen hun fikk på 100 tusen kroner var øremerket sykehuset i Okhaldhunga.
– En fantastisk innsats, sa Kristin Bøhler og overrakte henne æresskjerf fra Nepal.

Mona Duserud, leder i Mysen Normisjon, ledet kvelden og det var forbønn for misjonsarbeidet. I gaver til Normisjons arbeid i Nepal kom det inn vel 24 tusen kroner, i tillegg til det som ble gitt via Vipps.