Sauevikastevne 2018

Sauevika i sol og med passe vind. Det var de ytre rammer for årets Sauevikastevne på Normisjons leirsted på Vesterøy, Hvaler søndag 29. juli.

Hovedtaler var Ole Martin Rudstaden, medie- og markedssjef ved Normisjons hovedkontor. Han understreket behovet for omvendelse til Kristus, ikke bare én gang, men hver dag.
– All synd må legges ned ved korset. Gud elsker oss, han reiser oss opp igjen og sender oss. Lydigheten innebærer frihet. Framtiden handler ikke om det vi ikke har, men om det vi har, framholdt taleren.

Familien Ravneng bidro med flott sang og musikk. Torill Bredeg og «Jokko» var i aksjon. Det samme var Åsmund Bjørnstad som gav glimt fra leirlivet og Tore Bjørnstad som oppfordret til gaver og innsats for Sauevika.
Barna hadde eget opplegg under talen, som Åsmund Bjørnstad stod for.
Sverre Fjeldberg ledet møtet og mange andre bidro med tilrettelegging, matsalg og mange andre praktiske oppgaver. Ca 125 mennesker deltok i årets stevne.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen