Busstur i Hauges fotspor

Over 80 personer var med på bussturen i Hauges fotspor til Buskerud lørdag
8. september, i regi av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold, i samarbeid med Aktiv Senior, Normisjon region VeBu.

Turen gav kunnskap om Hans Nielsen Hauge (1771-1824), som en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. Han var ikke bare en vekkelsesforkynner og åndshøvding, men også en samfunnsbygger, gründer og næringslivsleder. Ja, også en av landets mest leste forfattere.

Turen omfattet besøk i det området Hauge var flest ganger, i Drammen, Solbergelva, Øvre Eiker og Hokksund.

Første stopp for deltagerne på bussturen var Norkirken Drammen hvor Peter Tore Gabrielsen holdt et interessant foredrag: «Hauges reiser og møter i Drammen og Buskerud-området».

Etter middagsservering reiste vi videre til Solberg Spinderi i Solbergelva, som i år feirer sitt 200-årsjubileum. I den første protokollen ser vi Hauges navntrekk på flere referater.

Neste stopp var Eiker papirmølle, Fredfoss, som på Hauges tid var midtpunktet for kristenlivet på Østlandet. Det var Hauges bror Mikkel som drev stedet, med papirmølle, som også ble kornmølle, benmølle, garveri og støperi for kirkeklokker og små kanoner. Stedet var et eksempel på hvordan et arbeidsfellesskap og vennesamfunn fungerte.

I Hokksund gikk vi gjennom hovedgata i gamle Hokksund, med lensmannsgården hvor Hauge satt fengslet en måned. Vi så også stedet hvor gårdbruker og senere Eidsvoldsmann Kristoffer Hoen kjørte Hauge over elva, på turen hvor Hoen med sin sterke hest kjørte fra lensmannen.

Siste stopp – før returen til Drammen og Østfold – var Haug menighetssenter, Hokksund, hvor Peter Tore Gabrielsen holdt en fint foredrag om: «Vennesamfunnet på Eiker papirmølle», og Haugekomiteen i Østfold hadde et skuespill om virksomheten på papirmølla.

Torgeir Flateby fremførte sanger av Hauge og ledet allsangen under turen, mens Leif Engeseth trakterte pianoet. Rolf Berling hadde innholdsrik informasjon under turen. Reiseledere var Astrid Finstad Ørebech og Boe Johannes Hermansen.