Hauge som rollemodell

Det er mange og sterke spor etter Hans Nielsen Hauge (1771-1824) i dagens næringsliv, sa Anders T. Bjorvand under temakvelden om Hauge i Teglhuset i Gamlebyen torsdag 20. september.
Bjorvand, som er siv. ing./MBA, er leder for flere IKT-bedrifter og kjenner både Hauges og næringslivets historie.
– Også nysatsinger i næringslivet de siste årene har bakgrunn i Hauges tenkning og liv. Det er spesielt tre ting som preget Hauges metode: overgivelse, nestekjærlighet og et helhetsperspektiv på evangeliet, sa foredragsholderen, som hadde som tema: «Hauge som rollemodell for norsk nærings- og samfunnsliv 2018.»
Bjorvand påpekte at Hauge selv var med å etablere 30 bedrifter, og var medvirkende til at over 100 andre etableringer ble foretatt. Videre ble det skapt flere hundre bedrifter senere som et resultat av Hauges virksomhet.
Geir L. Fosvold, pensjonert lektor ved Fredrik II vgs., foredro om Norge i overgangen mellom det 18. og 19. århundre.
– Dette var en av de verste nødstidene som noen gang har vært i vårt land og den største overgangen som Norge noen gang har opplevd, sa Fosvold, og pekte på at landet frigjorde seg i løpet av kun ett år og hadde tre ulike konger dette året, i 1814.
Foredragsholderen fremholdt at det var tre begivenheter som fikk stor betydning også i vårt land: Den amerikanske revolusjon med erklæringen om alle menneskers likeverd, den franske revolusjon med tredelingen av makten og den industrielle revolusjon – også med store endringer i samfunnet.
Bjørnar Spydevold og Hauge-ensemblet bidro med utdrag fra Hauge-musikalen. Vert for kvelden, som samlet ca. 70 personer, var Svein Høiden. Hauge-komiteen mot 2021 (250-årsjubileet for Hauges fødsel), sto som arrangør av den interessante Haugekvelden.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto