Seminarhelg med bibelfokus

Vel 150 personer deltok i bibel-/seminarhelgen som ble arrangert av NLM i Østfold, Normisjon i Østfold, DELK i Østfold og Frikirkens menigheter i fylket.
Temaet var «Hva i all verden skal vi med Bibelen?» og seminaret fant sted 12.-14. oktober i Bjørnstad bedehus.
Fredag kveld holdt bibelbruksleder Hans Johan Sagrusten et aktuelt og spennende foredrag hvor han gjorde rede for funnene av de bibelske skriftene tilbake til ca år. 100 etter Kristus.
– Ingen annen bok fra antikken er så godt bevitnet, den er derfor verdt å stole på, sa Sagrusten.
Lørdag tok bibelskolelærer Anne-Margrethe Saugstad opp en rekke av de vanskelige tekstene i Bibelen og gav undervisning om dem. Det var også mulighet for deltakerne til å komme med spørsmål og kommentarer til framleggelsen, noe mange benyttet seg av.
Søndag formiddag talte generalsekretær i Norges Kristne Student- og Skoleungdomslag, Karl-Johan Kjøde, på gudstjenesten over dagens tekst, om den rike mann og Lasarus. Prest Boe Johannes Hermansen forrettet og det var bønnevandring.
Etter middag hadde Kjøde temaet: «Hvordan forsvare kristen tro i vår tid?», hvor han blant annet tok opp hvilke spørsmål folk har til kristen tro og hvordan en kan møte dem.

Arrangementskomite for helgen var Kjersti Marken, Ketil Willard, Frode Granerud og Boe Johannes Hermansen.