Feiende flott jubileum

Fermate markerte sitt 10-årsjubileum 18. oktober med fest på Diakonova/Vid i Fredensborgveien 24 i Oslo. Fermate, som er ressurssenter for sjelesorg og veiledning, er tilknyttet Normisjon. Sigmund Danielsen, som fikk visjonen om å starte dette arbeidet, gikk gjennom Fermates historie. Samtalen har hele tiden vært det viktigste verktøyet, i tillegg til kurs og seminarvirksomhet. I dag består Fermate av seks kontorer rundt om i landet og så langt har ca. 1300 personer gått i sjelesorg/veiledning.

Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening, holdt et spirituelt foredrag om livskvalitet og helse.
– Det vi har fokus på, blir forsterket. Der gjelder å velge det livet en vil leve og være glad for alt det som ikke feiler en, sa legen og forfatteren i sitt både morsomme og tankevekkende foredrag.

Den svenske sangeren Mathilda Röjdemo bidro med flere avdelinger med flott sang og musikk. Det var hilsener og gratulasjoner, blant annet Svein Granerud fra Normisjon og flere av Fermates brukere. Det var nydelig bevertning. Tormod Kleiven ledet festen, i Bjørnar Holmedals sykefravær.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen