140 års virksomhet på Lahellemoen

I hele 140 år har Lahellemoen Indremisjon (nå Normisjon) vært i virksomhet. Foreningen ble stiftet 15. september 1878. Men allerede lenge før var det kristen virksomhet i området. Hans Nielsen Hauge talte i et hus like ved Lahelle 3. juledag 1797, med den følge at han ble arrestert og ført til fengsel i Gamlebyen. Flere lekpredikanter fulgte i Hauges fotspor og vekkelsen spredte seg. Fra 1850 reiste Erik Tønnessen i Fredrikstad-området og i 1856 ble «Misjonsforeningen for Fredrikstad og Glemminge» stiftet. Dette dannet grunnlaget for et omfattende indremisjonsarbeid i byen og distriktet.

Flere foreninger ble dannet, deriblant Lahellemoen Indremisjon, med Johannes Berntsen som formann. Foreningen ble den første tiden kalt «Mannsforeningen» og «Foreningens formål er at virke for Indre og Ytre misjon og Guds riges fremme. Bestyrelsen pålegges at orden og ren lære alltid føres, og efter tur skaffe predikanter, eller forestå andakter selv, ved at lese i en av Kirkefedrene de fastsatte tider, og sammenkalde medlemmene til møde så ofte det er fornødent. Til medlem utfordres at de fører et Kristelig liv. Det blir bønnemøte hver helligdag klokken halv åtte morgen. Søndagsskole settes i gang snarest. Likeså en Kvindeforening.»

Det ble leid stue og kjøkken hos Johan «Høvler» Pedersen. Dette ble ”bedehuset” frem til 1894, da grosserer Hans T. Kiær tilbød seg å åpne Kapellet, som var et par år gammelt, til møter for indremisjonsforeningen. Et par ovner ble kjøpt inn, som ble plassert ved hver sin spyttbakk! Til den første festen ble det kjøpt inn 50 kopper og skåler til en sum av kroner ni. Organist var Anton Johannesen, kalt ”Blinde Anton”, som spilte i hele 34 år. Virksomheten gikk sin gang med møter og fester. Det var ikke så mange innskrevne medlemmer, men på festene var 250-300 mennesker samlet.
I 1905 ble det en stor vekkelse ved emissær Paul Gerhard Sand som taler. Flere av de nyomvendte gikk inn i foreningen. I 1910 ble Glemmen Blåkorsforening stiftet av Indremisjonens medlemmer. Vekkelsestider fortsatte og flere unge kom med. 13. april 1911 ble Fredrikstad og Omegn Indremisjons Ungdomsforening stiftet. En avdeling under denne fortsatte sitt arbeid på Kapellet og Lahellemoen inntil 1940, da den tok navnet Lahellemoen Indremisjons Ungdomsforening (IUF).

Friluftsmøter ble arrangert på store åpne prammer og overfor Bingedammen. De sistnevnte kunne samle hele 7-800 mennesker. Pastor Halvor Midtbøe i Glemmen var en av talerne som ble benyttet mye i indremisjonsarbeidet.

I 1926 ble Glemmen Ungdomsforenings lokaler til salgs. Kjøper var Kiær og de tre foreningene: Indremisjonen, IUF og Blåkorsforeningen. Huset hadde i flere år vært i bruk for hjemløse etter brannen på Guldbergsiden i 1918, da 72 hus brant ned. Det nyinnkjøpte huset ble påkostet kroner 8000 og fikk navnet Lahellemoen Misjonshus. Foreningene flyttet dermed etter 32 år ned fra «Tabor», som var navnet på Kapellet, til «Nasaret» som ble det bibelske navn på Lahellemoen Misjonshus. 31. oktober samme år ble det holdt en stor innvielsesfest under ledelse av formannen Fredrik Eriksen. En ny forening med navn «Bien», som skulle arbeide for huset, ble også stiftet samme året.
Det har vært en stor virksomhet i Lahellemoen Misjonshus gjennom årene. Sangkor og musikklag har også preget den rike virksomheten.I 1940 ble det imidlertid møteforbud på grunn av «munn og klovsyke». Misjonshuset ble også en tid beslaglagt av tyskerne, men møtene ble holdt i andre lokaler. Mot slutten av krigen ble det igjen vekkelse. Sekretær Skansen og bibelskolelærer Thorleif Fink var de redskap som Gud brukte.
Foreningen har siden starten i 1925 deltatt aktivt i «Fellesmøtene», først sammen med Frikirken, Bethel, Seiersten og Kiær Kapell. Ofte var 1000-2000 mennesker samlet i Arbeiderforeningen, hvor byens fellesmøter ble holdt.

Flere foreninger har vokst frem fra Lahellemoen Indremisjonsforening. Ikke bare søndagskole, kvinneforening, Blåkors- og husforening, som allerede nevnt. Men også Konfirmantforeningen og Guttelaget, som senere fikk navnet «Yngres for piker og gutter». Videre: Barneforeningen «Duen», Santalmisjonsforeningen, IUF sangkor, Blåkorskoret senere Blåkors musikklag, Lahellemoen musikklag og ikke å forglemme et barnegospelkor og «Toppers».

Siden 1930 ble Lahellemoen indremisjon felles for menn og kvinner. Tidligere var det mennene som sto for hele virksomheten i foreningen, til og med i festkomiteen!Som så mange andre steder, har det over tid vært vanskelig med rekruttering og foreningene har lagt ned sin virksomhet.

I dag er det kun Lahellemoen Normisjon som har fast virksomhet på bedehuset med søndagsmøter og hyggekvelder, samt bønnesamling torsdagene. En torsdag i måneden er det formiddagstreff sammen med Glemmen Blåkorsforening. I tillegg leies huset ut til minnesamvær og andre tilstelninger.

– Men vi gir ikke opp. Samlingene betyr så mye for oss, til oppbyggelse og inspirasjon, sier medlemmene i styret for Lahellemoen Normisjon, som i dag består av Asbjørg Ørebech, Anne Lise Pedersen, Karen Nielsen, Roar Eriksen, Jorun Olsen og Johnny Gundersen.På jubileumsfesten talte Trond Pladsen, koret Caritas sang og Roar Eriksen fremførte en fyldig prolog. Det var også flere hilsener, blant annet fra Normisjon region Østfold ved Sverre Fjeldberg. Jostein Brunstad deltok med akkompagnement til fellessangene og også med et par musikkstykker. De omlag 80 personene som var med på festen, ble bevertet med hjemmebakte rundstykker, kaker og kaffe. I kollekt ble det gitt ca. 10 tusen kroner.

Tekst: Boe Johannes Hermansen