Bangladesh i fokus

Et spennende, men krevende misjonsarbeid i Bangladesh ble presentert på Misjonsforum torsdag 7. februar i Bjørnstad bedehus.
– Bangladesh er et lite land, men likevel bor det 160 millioner mennesker der. Det er derfor trangt mange steder. 90 prosent er muslimer, ca. 9 prosent hinduister og bare 0,4 prosent kristne, sa leder av internasjonal avdeling i Normisjon, Dag-Håkon Eriksen i sin orientering.
I dette landet har Normisjon arbeidet i mange år.
– Vi driver både kirkebyggende arbeid, hjelper folk til utdannelse og inntektsbringende arbeid. Det som omfattes av landsbyutvikling og rettigheter støttes av Digni.
– Asia-basen som er opprettet i hovedstaden Dhaka, er blitt et viktig redskap for misjon, både for bønnemobilisering, lederutvikling, misjon i partnerskap, nettverk og koordinering, fremholdt han.
I andakten tidligere på kvelden tok Dag-Håkon opp misjon som Guds store frelsesplan. – Vi har fått et oppdrag, vi er elsket og sendt, og denne rekkefølgen er ikke tilfeldig, sa andaktsholderen, og minnet om at misjon er mye mer enn en hobby.
– Misjon er en verdensomspennende frelsesplan, som Gud står bak og fullfører. Vår oppgave er å finne vår plass i denne.
Misjonsfesten ble ledet av Annvor Glomsrud og forsamlingen på Bjørnstad bidro med kveldsmat.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto.