Mor, far og barn

Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte Østfold 28. februar til 3. mars.
Arrangør var en felleskirkelig komité, med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner, inkludert Normisjon.

Møteserien startet med et debattmøte i Litteraturhuset i Fredrikstad. Temaet var: «Regnbueflagg, kristentro og radikal kjønnsideologi. Hva er problemet?» Det var innledning og det ble en saklig debatt i etterkant.

Dagen etter var det temamøte i Furuly menighetssenter i Råde. Her var emnet: «Det kristne ekteskapet og bibelske sannheter i en ny tid».

Lørdag på dagtid var det seminar i Sarpsborg Frikirke: «Ekteskapet, barnet og Bibelen i en kjønnsnøytral tid. Hva skjer? Hva står på spill? Hva kan vi gjøre?». Lørdag på kveldstid deltok Benestad i ungdomsmøte i Salen, Halden, med emnet: «Hva sier Bibelen om likekjønnet samliv – har barn rett til mor og far?»

Søndag formiddag talte Benestad i gudstjenesten i bedehuset Hauges Minde, over temaet: «Å følge Jesus – uansett!». På kveldstid var det avslutningsmøte i Zoé-kirken i Fredrikstad, med emnet: «Bibelen og samlivsdebatten: Sannheten tro i kjærlighet».

Benestad framholdt blant annet følgende sannheter som vi tror på, bekjenner og forsvarer: Ekteskapet er Guds skaperordning for én mann og én kvinne, innstiftet av Gud og bekreftet av Kristus. Ekteskap, foreldreskap og barn hører uløselig sammen. Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Barn er en gave, ikke en rettighet eller handelsvare. Guds folk kan ikke følge politikerne når de definerer bort far som en «sædcelle» eller en «donor». Kristne kirker kan aldri tilpasse seg en ideologi som fremmer handel med sæd og egg. Man er ikke intolerant eller fordomsfull fordi man mener at ekteskapet er for mann og kvinne. Med Jesus som forbilde er alle kristne kalt til å møte homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og andre seksuelle minoriteter med respekt og nestekjærlighet.

– En fin møteserie, med viktige og aktuelle temaer til bevisstgjøring og kunnskap, for formidling videre, i ord og handling, oppsummerer koordinator Boe Johannes Hermansen, som henviser til MorFarBarns nettsted for mer kunnskap.