Per Morten går fra borde

Per Morten Wiig ble takket av som rektor ved Haugetun folkehøyskole under en samling for regionstyret i Normisjon region Østfold og styret for folkehøyskolen, som nylig ble holdt på Haugetun.

Både leder i regionstyret, John Thune, og fung. rektor ved Haugetun, Bernt Inge Steinsland, takket Per Morten for hans gode ledelse av skolen gjennom ni år. Det meste av de to siste årene har Per Morten vært sykemeldt etter en alvorlig motorsykkelulykke.
– Du har brydd deg, vært kreativ og stått på, var ord som ble brukt for å karakterisere den avtroppende rektoren.

Selv sa Per Morten at arbeidet på Haugetun har både vært en glede, et kall og en livsstil.
– Jeg er takknemlig for tilliten som har vært vist meg, la han til.

Boe Johannes Hermansen