Anne-Kirsti er siste skudd på Acta-stammen

Anne-Kirsti Syverstad Ulseth på sitt Acta-kontor i St. Mariegt. 71 i Sarpsborg.

Anne-Kirsti Syverstad Ulseth (32) fra Halden har på nyåret startet opp som Acta-medarbeider i 80 prosent stilling. Vi gleder oss over denne tilveksten og vil gjerne bli mer kjent med henne. 

Hvorfor søkte du stillingen i Acta i Østfold og hvilke tanker har du gjort deg – så langt?
– Jeg søkte stillingen fordi den kunne romme både mitt ønske om å fortelle om Jesus til barn og unge og min utdannelse. At stillingen spesielt var rettet mot sang, musikk og kor passet meg også veldig godt. Jeg er glad i musikk og sang og har stor tro på denne formidlingen. Hun tilføyer:
– Nå har jeg så vidt fått startet opp og etter flere vikariater de siste årene, kjenner jeg på en trygghet for å kunne bygge opp et arbeid over tid og ikke bare gjennomføre. Jeg ønsker å kunne bruke tid på å bygge relasjoner, finne ut hva som trengs og bygge videre på det som allerede ligger der. En utfordring er å finne balansegangen mellom å jobbe på kontoret og holde kontakten og være oppdatert på det som rører seg på lokalt plan.

Hva med familie?
– Jeg er gift med Truls Ulseth og vi har to barn, en gutt på seks år og en jente på fire.   

Hva har du med deg «i sekken» av utdannelse og yrkeserfaring?
– Jeg er utdannet lærer med fordypning i matte, musikk, IKT og interkulturelle studier. Jeg har jobbet både på barne- og ungdomsskole. Senere har jeg videreutdannet meg til diakon og jobbet som menighetspedagog i Fredrikstad domkirke og menigheter i Halden. Jeg har også hatt en prosjektstilling som kursleder for Økonomisk Empowerment i Frelsesarmeen Halden, hvor jeg har hatt økonomikurs for dem som sliter med sin private økonomi i samarbeid med mange etater. Min siste stilling har vært diakonvikar i Skjeberg.   

Hvilken oppvekst har du – og tilknytning til Normisjon?

– Jeg er vokst opp i Tistedal i Halden med mamma og pappa og storebror. Jeg har vært med hele livet på Pella, eller Tistedal Normisjon som det heter i dag. Jeg har vært med på Yngres og TopTen og vært leder for begge deler. Jeg er fortsatt leder på TopTen sammen med mannen min, Truls. Ellers har jeg vært innom mange av de andre menighetene som finnes i Halden på ulike måter.

– Hva med fritidsengasjement?
– Jeg synger i Army Gospel, Gospelkoret i Frelsesarmeen Halden. Jeg er som sagt leder for TopTen, ungdomsgruppa på Pella. Så bruker jeg tid på å følge opp fritidsaktivitetene til barna.   

Til sist, kan du si oss hva som er dine sterke sider, og hva som kan være dine utfordringer?
– Jeg er positiv og tar det meste i beste mening. Jeg er også god til å lytte. Når det gjelder utfordringer, kan jeg si: Jeg er ikke noe glad i ringe. Men det går fint å snakke i telefonen når jeg gjør det. Så kan du ta med at jeg har system i rotet, ler Anne-Kirsti.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen