Mange positive trekk

Årsmøtet i Normisjon region Østfold hadde mange positive punkter: Leirarbeid med over 1000 deltagere. Opprusting av leirstedene. Økt satsing på frivillighet. Økonomi under kontroll.

– Vi må la Normisjons visjon «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» være grunnlaget for alt vårt arbeid, var et hovedanliggende under årsmøtet, som ble holdt i Normisjonshuset i Halden lørdag 30. mars.

Årsmeldinger og regnskap ble enstemmig godkjent av de 58 stemmeberettigede. Region Østfold har et omfattende arbeid med totalt 73 foreninger på voksensektoren, som er en nedgang på tre fra året før. Acta, barn og unge i Normisjon, i Østfold har 48 lokallag for alderen 0-26 år, fordelt på 22 kor og 26 klubber/lag. Sentralt i regionens arbeid er også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, samt Haugetun folkehøyskole. Fermate – ressurssenteret for sjelesorg og veiledning – hadde også en betydelig virksomhet i 2018. I tillegg er det et stort engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land, ikke minst Nepal.

Region Østfold har i dag 10 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirer.

Regionstyrets leder John Thune, Rakkestad ble gjenvalgt for to år. Etter Helene Camilla Titterud, Sarpsborg, som gikk ut av regionstyret, ble valgt: Ellen Lindheim Slettevold, Borge. Gjenstående medlemmer er Torgeir Flateby, Askim, Gerd Ninni Solum, Tomter, Gunnar Lilleaasen, Degernes og Randi Finstad Sand, Eidsberg. Til varamedlemmer ble valgt: Ingar B. Karlsen, Askim, Magnar Aamoth, Rakkestad og Ellen Brøttemsmo, Yven. Ansattes representant er Boe Johannes Hermansen. I tillegg velger Acta sin representant. Styrets sekretær er regionleder Sverre Fjeldberg.

De samlede inntektene for regionen lå i 2018 på 9,5 millioner kroner, herav utgjør gavene ca. 4,1 millioner kroner. Regnskapet viste et driftsmessig underskudd på 974.000 kr., men er en stor bedring fra forrige år. Årets budsjett er i balanse.

I tillegg til forhandlingsmøtet, var det flere temaer som ble behandlet. Landsstyret utsending, Kristian Øgaard, som er leder for Actas arbeid sentralt i Normisjon, talte om «Jesus Kristus til nye generasjoner» – fra generasjon til generasjon. Det var også presentasjon av ny rektor ved Haugetun, Øyvind Moksnes, samt ulike arbeidsgrener, styrer og råd. Informasjon om misjonsarbeidet i Mali/Senegal ble gitt av Kirsten Brandsæther. Misjonsforum er også et viktig arbeidsredskap. Årsmøtet ble avsluttet med utsendelsesgudstjeneste med nattverd, ledet av Kristian Øgaard.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto