Stor oppslutning

Over 100 personer var med på en eller flere kvelder i kveldsbibelskolen på Betlehem, Borgen i oktober, i regi av Normisjon region Østfold.

Tre torsdager på rad gikk Svein Granerud (bildet), seniorrådgiver i Normisjon, gjennom ulike emner knyttet til temaet: «Glad i Bibelen». Første kurskveld hadde emnet: «Hva sier Bibelen om seg selv og om Gud?», andre kveld: «Kirken – hvem er det?» og siste: «Evangeliet – godt nytt fra Gud til oss?»

Her tar vi med noen punkter fra den andre kvelden:
– Kirken blir ikke til i et tomrom. Det er Gud som skaper den kristne kirke og oppholder den, ved ord og sakrament, sa Granerud.
– Vi trenger alle en hyrde. Kirken består av dem som hører hyrdens røst, det vil si Jesu røst, og fortsetter å høre den. Det står om livet, fortsatte han.

Granerud understreket at det er ikke bare Jesus, men også hans apostler som formidler Guds ord. «Den som hører dere, hører meg», sier Jesus til sine apostler. Paulus forkynner derfor det samme ord som Jesus. Også det som er vanskelig, er forpliktende ord for oss i dag.
– Alt det Gud gir oss, springer ut av Hans kjærlighet. Han har ikke gitt oss et eneste bud som ikke er uttrykk for kjærlighet. Vi skal derfor ikke spørre etter hva som passer, men frimodig formidle Guds ord. Samtidig er det avgjørende at vi sier sannheten i kjærlighet, slik apostelen formaner oss til: «Sannheten tro i kjærlighet».

Han fremholdt at det er avgjørende at vi ikke inviterer forkynnere i våre sammenhenger som taler annerledes enn Guds ord, og heller ikke hører dem.
Granerud la til:
– Det er en smerte at vi opplever at Ordet setter skille, men det er samtidig en konsekvens vi ikke kan komme utenom. Det er kjærligheten til Guds ord som er grunnen til vår handlemåte.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen