Bibel-/seminarhelg

«Å følge Jesus – i dag» var temaet på bibel-/seminarhelg 08.-09. november på Ungdomssenteret, Spydeberg. Arrangør var NLM region Øst, Normisjon region Østfold, DELK Østfold menighet, i samarbeid med Smaalenene Frikirke.
Dyktige talere var førsteamanuensis Geir Otto Holmås og høgskolelektor Rolf Kjøde, begge ansatt ved NLA.
Kort sagt: Utrolig fine seminardager med innsiktsfulle bibelforedrag, til hjelp for tro, tanke og liv. Vi tar med noen streker fra Holmås sitt tema: «Hvordan leve nær Jesus, så jeg også kan følge ham».
– Jeg kan leve nær Jesus ut fra den realiteten at han har forenet seg med meg, sa taleren. Han påpekte at vi kan regne med Guds nærvær i alle ting.
– En kristen kan være seg bevisst Guds nærvær alle steder og under alle forhold og omstendigheter. Ikke som en passiv antagelse, men som en objektiv sannhet. Dette faktum er ikke tuftet på følelser, påpekte Holmås. Han la til:
– Dette er en posisjon vi ikke hopper ut og inn av. Vi står hele tiden dekket av Jesu rettferdighet. Kristen tro bygger på sannheten. Den hellige ånd arbeider alltid for å fornye deg, fordi han elsker deg. Etterfølgelse innebærer tro og lydighet.
– Men lydighet er ikke stress og loviskhet, sa taleren. Å være en kristen innebærer å bli beskåret.
– Det er ikke smertefritt. Det kan også skje ved ytre omstendigheter. Å bære korset hører med til det å være en kristen.
– Kjærligheten har sin glede i sannheten, slik apostelen formulerer det i 1. Kor 13. Selv om det vil koste, er dette veien til velsignelse og glede, fremholdt Holmås.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen