Ikke reis over havet!

Normisjons misjonssamling søndag 2. februar samlet nær 80 personer i Normisjonshuset, Glenne. Bjørnar Lemvik fra Normisjons felleskontor i Oslo fortalte om prosjektet «Ikke reis over havet» i Mali, som har som målsetting at menn ikke skal reise til Europa.

– Noen steder i Mali er så mange som halvparten av unge menn borte. Prosjektet har tre mål:
jobbe for å endre holdninger, sørge for at en har noe å leve av i Mali og hjelp til matvaresituasjonen. Prosjektet krever at en jobber med hele lokalsamfunnet og at de lokale selv må eie det. Det årlige budsjettet for prosjektet er på en million norske kroner, sa Lemvik.
Mange gode spørsmål ble stilt og besvart i etterkant av innledningen.
Lemvik holdt også andakt med tema om kallet. Barn fra Rokke, Tistedal og Halden bidro med sang og Sverre Fjeldberg orienterte om «misjon i klynger», som festen var et godt resultat av.
Per Morten Wiig fra Misjonsforum ledet festen. Normisjonsforeningen på Glenne serverte kveldsmat og Andreas Holtan, lederen i den lokale normisjonsforeningen, takket for frammøtet.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen