Trenger du noen å snakke med?

Har du behov for noen å dele tanker og følelser med?
Ønsker du forbønn?

I denne perioden hvor vi må holde oss mye hjemme for å redusere smittefaren, så vil Normisjon region Østfold ha erfarne samtalepartnere tilgjengelig på telefon på bestemte tidspunkt:
På mandager kl 12.00 – 16.00 og fredager kl 09.00 – 12.00 kan du ringe tlf 474 83 633.
På tirsdager og lørdager kl 10.00 – 14.00 kan du ringe 971 33 786. Da er Anne Cathrine Gram Degnes tilgjengelig på telefon.

Tilbudet er gratis.