Tut og kjør på Sjøglimt

I stedet for avlysning av familiefestivalen på Sjøglimt 10. mai på grunn av koroana-pandemien, fant kreative hoder at det kunne gå an å arrangere et bilrebusløp. Hele 22 lag meldte seg på.
På en kjølig dag var det ikke noe minus å kunne sitte det meste av tiden i en varm bil. Bilene ble sendt ut med noen minutters mellomrom til en løype ca. 50 kilometer rundt Øymarksjøen med sju innlagte poster. Her var det spørsmål om Østfold, pinse og Kristi himmelfartsdag, dikting av sang og stille lengdehopp blant postene. I tillegg skulle lagene løse en bilbingo under turen.
Vinneren ble laget som kalte seg: Slettevold Reiser FS (familieselskap), fra Borge. De fikk krokett-spill og en oppblåsbar sofa som premie. Taperlaget ble også premiert, med en flott kake!
– Vi er alle på vinnerlaget, med det er ikke på grunn av oss selv, men fordi Jesus vant en evig seier, sa Torill Bredeg, fra utescenen, som besto av en henger på en traktor.
Drive-in grill med mat servert etter gjeldende smittervernregler var viktig for sultne deltagere.
På avslutningsmøtet tok Guro Thoresen utgangspunkt i dagens billøp og sammenlignet det med vårt livsløp.
– Det er om å gjøre å følge veien, selv om den kan være både smal og uoversiktlig. Om en har kjørt feil, er det om å gjøre å komme tilbake til den rette veien for å nå målet, sa hun, og refererte til Jesu ord om at Han er veien, sannheten og livet.
Alle bilene som sto oppstilt foran scenen fikk overført det som skjedde på scenen via FM-båndet. De ble til slutt bedt om å gi et tut. Så mye og høylydt tuting har det nok aldri vært de 67 årene Sjøglimt har eksistert. Arrangør var Acta/Normisjon i Østfold og Søndagsskolen i Østfold.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen