Tros- og livshistoriegrupper – oppstart høsten 2022

Hva har preget din tro og din livshistorie?
Tros- og livshistoriegruppen vil gi deg mulighet til å arbeide med livet og troen din.
Sammen vil vi reflektere over hvilke personer og situasjoner som har satt sitt preg på oss og vår tro. Dette blir noe mer enn teoretiske og akademiske øvelser. Vi ønsker å få kontakt med det følelsesmessige som skjedde underveis i livet. Hva har vært med på å fargelegge meg til den jeg er? Er det mulig å la noe av hendelsene få en annen valør enn de har hatt til nå?
Tilbudet er åpent for alle!
Opplegget vi vil følge er temaer hentet fra boka Når glassflaten brister av Torborg Aalen Leenderts
Deltagerne må selv skaffe seg denne boka. Den kan bestilles fra Bokogmedia.no.

Hvor:
Samlingene blir avholdt i lokalene til Fermate/Normisjon Østfold i St. Mariegate 71, Sarpsborg.
Enkel servering med kaffe og te.
Gruppens størrelse: 4 – 6 personer
Når: Kl. 19.00 – 21.15
Samlingene går over tre semestre.
Vi møtes 4 ganger per semester høsten 2022, våren 2023 og høsten 2023.
Datoer høsten 2022:
21. september: Oppstarts-bli kjent kveld
28. september, 26. oktober og 23. november.
Pris: Hver deltager betaler kr. 500,- pr. semester.
Påmelding og spørsmål rettes til Fermate Østfold: post@fermate.no, tlf. 408 17 160.
Når du melder deg på, informer oss om navn, alder, adresse, telefon og epost.
Gruppeledere er Torhild Nordberg og Tore Schwartz Olsen, Fermate Østfold