Slutt etter 142 års virksomhet

Lahellemoen Indremisjon (nå Normisjon) ble stiftet 15. september 1878. Nå er foreningen dessverre lagt ned, etter 142 års drift. Og bedehuset skal selges.
– Det er både vemodig og rart, sier Asbjørg Ørebech som har vært med i ledelsen av foreningen de siste 50 årene.
– Vi får takke for alt som har vært og ta vare på de mange gode minnene. «Alt har sin tid», som det står i Bibelen. Når en dør lukkes, så åpnes kanskje en ny, legger hun til.
Tidlig foreningsstart
Allerede lenge før stiftelsen i 1878 var det kristen virksomhet i området. Hans Nielsen Hauge talte i et hus like ved Lahelle 3. juledag 1797, med den følge at han ble arrestert og ført til fengsel i Gamlebyen. Flere lekpredikanter fulgte i Hauges fotspor og vekkelsen spredte seg. Fra 1850 reiste Erik Tønnessen i Fredrikstad-området og i 1856 ble «Misjonsforeningen for Fredrikstad og Glemminge» stiftet. Dette dannet grunnlaget for et omfattende indremisjonsarbeid i byen og distriktet.
Mannsforeningen
Flere foreninger ble dannet, deriblant Lahellemoen Indremisjon, med Johannes Berntsen som formann. Foreningen ble den første tiden kalt «Mannsforeningen». «Foreningens formål er at virke for Indre og Ytre misjon og Guds riges fremme. Bestyrelsen pålegges at orden og ren lære alltid føres, og efter tur skaffe predikanter, eller forestå andakter selv, ved at lese i en av Kirkefedrene de fastsatte tider, og sammenkalde medlemmene til møde så ofte det er fornødent. Til medlem utfordres at de fører et Kristelig liv. Det blir bønnemøte hver helligdag klokken halv åtte morgen. Søndagsskole settes i gang snarest. Likeså en Kvindeforening», står det å lese i protokollen.
Stor oppslutning
Det ble leid stue og kjøkken hos Johan «Høvler» Pedersen. Dette ble «bedehuset» frem til 1894, da grosserer Hans T. Kiær tilbød seg å åpne Kapellet, som var et par år gammelt, til møter for indremisjonsforeningen. Et par ovner ble kjøpt inn, som ble plassert ved hver sin spyttbakk! Til den første festen ble det kjøpt inn 50 kopper og skåler til en sum av kroner ni.
Organist var Anton Johannesen, kalt «Blinde Anton», som spilte i hele 34 år. Virksomheten gikk sin gang med møter og fester. Det var ikke så mange innskrevne medlemmer, men på festene var 250-300 mennesker samlet.
I 1905 ble det en stor vekkelse ved emissær Paul Gerhard Sand som taler. Flere av de nyomvendte gikk inn i foreningen. I 1910 ble Glemmen Blåkorsforening stiftet av Indremisjonens medlemmer.
Vekkelsestider
Vekkelsestider fortsatte og flere unge kom med. 13. april 1911 ble Fredrikstad og Omegn Indremisjons Ungdomsforening stiftet. En avdeling under denne fortsatte sitt arbeid på Kapellet og Lahellemoen inntil 1940, da den tok navnet Lahellemoen Indremisjons Ungdomsforening (IUF).
Friluftsmøter ble arrangert på store åpne prammer og overfor Bingedammen. De sistnevnte kunne samle hele 7-800 mennesker. Pastor Halvor Midtbøe i Glemmen var en av talerne som ble benyttet mye i indremisjonsarbeidet.
Hus kjøpt
I 1924 ble Glemmen Ungdomsforenings lokaler til salgs. Kjøper var Kiær og de tre foreningene: Indremisjonen, IUF og Blåkorsforeningen. Huset hadde i flere år vært i bruk for hjemløse etter brannen på Guldbergsiden i 1918, da 72 hus brant ned. Det nyinnkjøpte huset ble påkostet kroner 8000 og fikk navnet Lahellemoen Misjonshus. Foreningene flyttet dermed etter 32 år ned fra «Tabor», som var navnet på Kapellet, til «Nasaret» som ble det bibelske navn på Lahellemoen Misjonshus. 31. oktober samme år ble det holdt en stor innvielsesfest under ledelse av formannen Fredrik Eriksen. En ny forening med navn «Bien», som skulle arbeide for huset, ble også stiftet samme året.
Sang og musikk
Det har vært en stor virksomhet i Lahellemoen Misjonshus gjennom årene. Sangkor og musikklag har også preget den rike virksomheten.
I 1940 ble det imidlertid møteforbud på grunn av «munn og klovsyke». Misjonshuset ble også en tid beslaglagt av tyskerne, men møtene ble holdt i andre lokaler. Mot slutten av krigen ble det igjen vekkelse. Sekretær Skansen og bibelskolelærer Thorleif Fink var de redskap som Gud brukte.
Foreningen har siden starten i 1925 deltatt aktivt i «Fellesmøtene», først sammen med Frikirken, Bethel, Seiersten og Kiær Kapell. Ofte var 1000-2000 mennesker samlet i Arbeiderforeningen, hvor byens fellesmøter ble holdt.
For menn og kvinner
Siden 1930 ble Lahellemoen indremisjon felles for menn og kvinner. Tidligere var det mennene som sto for hele virksomheten i foreningen, til og med i festkomiteen! På 50-60 tallet ble sommermøtene lagt til snuplassen for bussen på Lahellemoen. Da ble krakker tatt med opp, kaffe ble kokt og høyttalere rigget til.
Rundt 1960 ble det gravd ut til peisestue i kjelleren, slik at ungdommen fikk sitt eget sted. Ole Sandhaug og Kjell Refsli var drivkreftene bak dette tiltaket. Peisestua ble ofte for liten, da det kom ungdommer også fra andre steder, skriver Kai Ørebech i boka «Bedehus i Østfold».
Mange møteuker
Ørebech forteller også at det også ofte var møteuker i bedehuset, som ble fylt av mennesker hver kveld, av og til i flere uker etter hverandre. Det hendte også at møtene ble holdt ute på gressplenen. Da ble mikrofon og høyttaler tatt med for at naboene skulle få høre!
Mot slutten av 70-tallet ble bedehuset pusset opp, med ny garderobe og toaletter i kjelleren. Arbeidet på Lahellemoen misjonshus har fostret flere ledere i Indremisjon: Hans Pedersen jr. ble kretssekretær i Indremisjon i Arendal krets 1926-51 og hans bror, Otto Pedersen, hadde samme stilling i Hamar krets i perioden 1923-50. Kai Ørebech var ansatt i barne- og ungdomsarbeidet i Santalmisjon og Indremisjon i Østfold, før han senere ble rektor på Haugetun folkehøyskole 1997-07.
Mange foreninger
Flere foreninger har vokst frem fra Lahellemoen Indremisjonsforening. Ikke bare søndagskole, kvinneforening, Blåkors- og husforening, som allerede nevnt. Men også Konfirmantforeningen og Guttelaget, som senere fikk navnet «Yngres for piker og gutter». Videre: Barneforeningen «Duen», Santalmisjonsforeningen, IUF sangkor, Blåkorskoret senere Blåkors musikklag, Lahellemoen musikklag og ikke å forglemme et barnegospelkor og «Toppers».
Som så mange andre steder, har det over tid vært vanskelig med rekruttering og foreningene har etter hvert lagt ned sin virksomhet. Til sist var det kun Lahellemoen Normisjon som hadde virksomhet på bedehuset med søndagsmøter og hyggekvelder, samt bønnesamling torsdagene. Og en torsdag i måneden var det formiddagstreff sammen med Glemmen Blåkorsforening.
Avslutningsfest
I høst vedtok årsmøtet i Lahellemoen Normisjon å legge ned sin virksomhet. En lang epoke er over. 1. november hadde Lahellemoen Normisjon sin avslutningsfest, som ble ledet av Asbjørg Ørebech. Boe Johannes Hermansen talte og Sverre Fjeldberg sang og hilste fra region Østfold, som nå overtar bedehuset. Salget av huset er øremerket Normisjonsarbeid i Fredrikstad-distriktet og Sauevika leirsted.

Boe Johannes Hermansen