Årsmelding for foreningene

Nå er det tid for rapportering fra foreningene.

Her finner du et skjema som skal fylles ut og returneres. Husk å lagre skjemaet etter utfylling før du sender det tilbake til regionen på region.ostfold@normisjon.no
Frist for innsending er 1. mars!

Skjema: Årsmelding