Årsmøtet i Normisjon region Østfold – 2021

Oppdatert informasjon pr 11. mars 2021

Illustrasjonsfoto fra tidligere Årsmøte

Årsmøtet i region som var planlagt til søndag 21. mars i Rakkestad, blir også i år gjennomført med utsendelse av årsmøtepapirer per post og e-post.

Alle årsmøtepapirer blir nå sendt til alle foreningskontakter og direkte medlemmer. De ligger også på denne siden for nedlasting. Frist for tilbakemelding, avstemming og kommentarer til årsmøtet er onsdag 24. mars kl 14.00.

Stemmeberettigede er de som er over 15 år og medlem i en Normisjonsforening, og de som er direktemedlem.

Vi foretrekker at avstemming og kommentarer gis i skjema nederst på denne siden, men kan også sendes på e-post til region.ostfold@normisjon.no. Du kan også ringe inn på telefon 69133660 eller sende sms til 95102230 (Sverre). Vi ønsker at så mange som mulig viser sitt engasjement ved å gi en tilbakemelding.

Tirsdag 16. mars kl 18.00 inviteres det til et åpent digitalt møte på Zoom, og som også blir publisert på Facebook, på Normisjon region Østfold. Landsstyrets utsending Vegard Tennebø vil tale og det blir anledning til å samtale om arbeidet i regionen, eller komme med spørsmål til regnskap eller årsrapport. Vi håper at mange har anledning til å delta på dette. Vi sender ut link til de som melder seg på. Påmelding gjøres på e-post til region.ostfold@normisjon.no eller på telefon 69133660.

Dokumenter for nedlasting:

Innkalling til årsmøtet 2021

Saksliste til årsmøtet 2021

Regionstyrets årsrapport 2020

Årsregnskap med noter (før endelig revisjon)

Normisjon region Østfold avdelingsregnskap 2020

Valgkomiteens innstilling til valg 2021