MER-konferansen er blitt mindre

MER-konferansen, en storsamling for frivillige og ansatte i Normisjon fra hele landet, er på grunn koronasituasjonen nedskallert til en dag: fredag 12. mars.

Konferansen blir i år digital. Frivillige inviteres til samling på nett nevnte dag kl. 19.00, under temaet «Godt og blandet». Notér tidspunktet! Mer info kommer!