Hauge-symposium

Et veldig interessant Hauge-symposium ble arrangert i Samfunnssalen, Oslo 4. november.
Som et eksempel pekte professor Ola H. Grytten på Hauges allsidighet. Han var både en vandrer, lekpredikant, folkeopplyser, handelsmann, eiendomsmagnat, bonde, skipsreder, skipsmekler, verftseier, industrigründer, investor, bankier, reformator, forfatter, redaktør, forlegger og folkebevegelsesleder. Grytten stilte spørsmål om Hauge er Norgeshistoriens mest undervurderte person. 
Det var ellers en rekke bidragsytere under symposiet: Kjell Magne Bondevik, Svein Høiden, Linda Haukland, Ingvild Folkestad Breistein, Alv Magnus, Trygve Riiser Gundersen og Dana Wanouhou. Morten Gjerløw Larsen og Dagfinn Klausen sto for de kulturelle innslagene. Programmet ble bundet sammen av Harald Stanghelle. 

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto.

Et glimt fra en av panelsamtalene, Linda Haukland (fra venstre), Ingvild Folkestad Breistein, Kjell Magne Bondevik og Harald Stanghelle.

Se opptak fra symposiet her, på Hauge 2021s facebookside:
Del 1 av seminaret
Del 2 av seminaret