Haugemøte på Hauges Minde

Omlag 80 personer deltok på et inspirerende møte på Hauges Minde 3. november. Dette føyer seg inn i rekken av svært mange arrangementer i anledning 250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. 
Gunnar Prestegård ble intervjuet av møtelederen Svein Høiden og Svein Granerud holdt et interessant foredrag om Hauge og hans betydning. Han viste blant annet til situasjonen i Europa og i Norge på Hauges tid. Pietismen startet allerede i 1675 og det hadde allerede vært små fellesskap i Europa i over 100 år. Hauge tok dette til Norge. 
Det var en rasjonalistisk teologi som ble forkynt i kirkene, og befolkningen hadde troens kunnskap i hodet. Men Hauge forkynte til omvendelse og vekkelsen spredte seg raskt, også på grunn av alle bøkene som ble utgitt og lest. 
Hauge fikk også forløst kreativitet og ble en seriegründer. Hauge fikk selv handelsbrev, haugianerne hadde tillit til hverandre og handlet raskt. 
Hovedarven etter Hauge er at han kalte mennesker til å følge Jesus. Dette så han sammen med mulighetene til å bygge landet, påpekte Granerud. 
Det musikalske bidraget sto Bjørnar Spydevold og Ivar S. Haugen for. Svein Høiden og Hans-Petter Thøgersen fikk velfortjent takk fra Normisjons ledelse for sin store innsats i forbindelse med jubileet. 

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen