Nakne uten skam, 1.-2. oktober, Greåker frikirke

Om den seksuelle revolusjonen & et revolusjonært syn på sex
Bibel/seminarhelg med Stefan Gustavsson
1.-2. oktober 2022, Greåker Frikirke, Klevaveien 2, Greåker

Hvordan skal vi som kristne forholde seg til et samfunn der kristen seksualetikk utfordres mer
og mer? Hvordan kan vi vise at Bibelens ord om kjærlighet og seksualitet er relevant
veiledning for tro og liv i vår tid?

Vi inviterer til bibel/seminarhelg for å lære mer om Bibelens budskap om seksualitet, og for å
utrustes til å forholde oss til denne tematikken i en tid som er krevende.

Stefan Gustavsson er direktør for «Apologia – Centrum för kristen apologetik» og en
anerkjent foreleser og forfatter. Hans bok Nakne uten skam – om den seksuelle revolusjonen & et revolusjonært syn på sex kom på norsk i 2021.

Arrangører: Greåker Frikirke, Misjonssambandet, Normisjon og DELK
Arrangementskomité:
Frode Granerud 99735180 fgranerud@nlm.no
Boe Johannes Hermansen 99612822 bojohermansen@gmail.com
Ketil Willard 90882936 pastor@grefri.no