Årsmøte for Normisjon region Østfold 2022

Etter to år med digitale årsmøter i Normisjon region Østfold, var det en glede å kunne samles fysisk. Det skjedde i Holøsåsen menighetshus i Rakkestad lørdag 3. april, med 49 stemmeberettigede til stede.
Tema for årsmøtet var «Løft blikket», og landsstyrets utsending, Ingebjørg Berstad Torp, innførte begrepet «Normisjon support». Hvordan vi kan gå sammen med noen, hjelpe hverandre framover, i fellesskapet og som enkeltpersoner, var noe av det hun trakk fram i sin tale.  
Normisjon har følgende visjon: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Ut fra denne visjonen har Region Østfold et omfattende arbeid med totalt 65 foreninger og kor på voksensektoren, som er en nedgang på tre fra året før. Acta, barn og unge i Normisjon, i Østfold har 43 lokallag for alderen 0-26 år, fordelt på 20 kor og 23 klubber og lag. Sju nye lag er innmeldt i Acta siste år. 
Sentralt i regionens arbeid står også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, men på grunn av pandemien ble også siste året preget av et noe redusert leirtilbud. 
Dessuten er Haugetun folkehøyskole og Fermate – ressurssenteret for sjelesorg og veiledning – viktige arbeidsgrener. 
Region Østfold har også et stort kurs- og undervisningstilbud, samt et bredt informasjonsarbeid gjennom blant annet regionavis og på digitale plattformer. 
Siste året var blant annet preget av 250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauge, med åpning av nytt besøkssenter ved Hauges Minde av kronprinsparet. 
Et stort engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 12 ulike land, ikke minst Nepal og Mali, må også nevnes. I den sammenheng er «Misjonsforum» et viktig arbeidsredskap.
Normisjon region Østfold, som har sitt kontor sentralt plassert i Sarpsborg, har i dag 10 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som forkynnere, samt ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirstedene.
Regnskapet for 2021 viser en samlet inntekt på kr. 12,9 millioner kroner, hvor ca. kr. 7,3 millioner er gaveinntekter. Ca kr. 4,2 millioner av gaveinntektene er inntekt fra salg av bedehus. Regnskapet har et underskudd på kr. 990.000 før disse ekstraordinære inntektene. 
Regionstyreleder John Thune, Rakkestad sto ikke på valg. Det samme gjorde heller ikke styremedlemmene Torgeir Flateby, Askim, Gerd Ninni Solum, Tomter, Astrid Langmoen Olsen, Råde og Ruth Marie Vatvedt, Degernes. Ellen Lindheim Slettevold ble gjenvalgt til styret. Varamedlemmene Frode Bilsbak, Halden, Ellen Brøttemsmo, Hannestad og Ingar B. Carlsen, Askim ble også gjenvalgt. Regionens ansatte og Acta møter også med hver sin representant. Styrets sekretær er regionleder Sverre Fjeldberg. Alle valg og vedtak under årsmøtet var enstemmige. 

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto