Hvordan kan våre andakter bli enda bedre?

Dette var temaet på en samling for frivillige forkynnere i Normisjon region Østfold, 27. september i Holøsåsen menighetshus. Svein Granerud holdt en god innledning, og pekte både på andaktenes form og innhold. «Vi må ikke overlesse andaktene, men velge hva vi vil gjøre til hovedsak. Alle temaer blir best når de er forankret i Jesus, Husk rekkefølge-teologien: Jesus må først få tjene oss, før vi kan tjene ham», påpekte Svein blant annet. Et par av deltagerne holdt andakt og ble evaluert av forsamlingen. Boe Johannes Hermansen ledet kvelden. En nyttig samling!