Kristen seksualetikk utfordrer

Bibel/seminarhelg med tema: «Nakne uten skam – Om den seksuelle revolusjon & et revolusjonært syn på sex» ble avholdt 01.-02. oktober i Greåker Frikirke, med Normisjon, NLM, DELK og Greåker Frikirke som arrangører. Stefan Gustavsson (bildet), direktør for «Apologia – Centrum för kristen apologetik» hadde fire temaer: Den seksuelle revolusjon – hva har den gjort med oss? Kristendom og seksualitet – en bedre fortelling. Å forholde seg til homofili i samfunn og relasjoner. Å forholde seg til transseksualitet i samfunn og relasjoner. Ca. 60 deltagere fikk en meget nyttig og god undervisning, som utruster oss til å møte denne tematikken med bibelsk veiledning.
Der Gud avsettes, settes jeg-et i sentrum for universet. Og sex separeres fra ekteskap, kjærlighet, forplanting og kroppens design. Ekteskap er i Bibelen definert som monogamt, heteroseksuelt, ny sosial enhet, livslangt og fullbyrdet i seksuell forening, sa Gustavsson. Forskning viser at homofili ikke er medfødt, men skyldes arv, miljø og valg, fremholdt taleren.
Alle mennesker – uansett – er skapt og elsket av Gud. Alle er syndere og vi sitter dermed i samme båt. Svaret på våre spørsmål er hva som er Guds vilje, hva han har åpenbart i sitt Ord. Vi følger en mann som levde i sølibat, nemlig Jesus.
Foredragene ble tatt opp på video og blir lagt ut slik at flere får nytte og glede av dem.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Stefan Gustavsson