Temakveld om Hauge

Det ble en flott temakveld om Hans Nielsen Hauge på Hauges Minde 21.09 med over
100 til stede. Alv Magnus holdt et meget interessant foredrag, og understreket blant annet Hauges lydighet mot Guds kall, at han holdt ut i de trengslene han møtte og ikke ble noen bitter mann, selv om han mistet alt. Renate og Morten Gjerløw Larsen bidro med nydelig sang og Svein Høiden bandt det hele sammen på en utmerket måte. Boe Johannes Hermansen informerte om Hauge-arbeidet, og boller og kaffe ble servert.
Arr. Haugekomiteen i Normisjon i samarbeid med Hauge og Rekustad Normisjon.

Tekst og foto. Boe Johannes Hermansen