150 års jubileumsfeiring i Askim

I 1872 ble Den norske Lutherstiftelse etablert i Askim av kvinneforeningen, hvor Karen Aas var drivkraften. Siden det har det gått 150 år og flere organisatoriske- og navnendringer har skjedd. Nå er virksomheten samlet i Normisjon Askim. Vi står med ærbødighet på skuldrene til de mange kvinner og menn som har gått foran oss i tro og tillit til Gud.
Jubileumsfeiringen har rommet flere arrangementer, blant annet: Kafedialog, Kulturkveld/Åpent hus, Kor X 30 års jubileum, Reunion for ungdomskoret Svaret, gudstjeneste i Askim menighet og selve jubileumskvelden søndag 30. oktober i Normisjonshuset, Dr. Randersgate 10. Et 12 siders jubileumshefte er også utarbeidet i anledning 150-årsjubileet.
På selve jubileumsfesten deltok store deler av foreningen. Vi hadde bestilt snitter fra Sjøglimt, det var fri inngang og alt lå til rette for en fin markering. Det var ikke langt unna fult hus med både lillesalen og storsalen i bruk.
Møtet ble ledet av foreningens leder, Dag Wengen, som «geleidet» oss gjennom møtet på ca. tre timer. Før servering kan nevnes hovedpunkter som historisk tilbakeblikk ved Einar Bjorvand, festtale av gen sek. Kjetil Vestel Haga og diktlesing ved Kari-Mette Wengen.
Etter snitter og kaker var vi klare for hilsener. Disse kom med «gode ord» og blomster: Ordfører Saxe Frøshaug, regionleder Sverre Fjeldberg, Felles Kristent Lederforum i Askim ved sogneprest Magne Torbjørnsen, Askim menighet ved menighetsrådsleder Espen Halvorsen, NMS ved Elisabeth Krusinski, Frelsesarmeen ved Jorunn Myklebust, Kor X ved Bente Løvmo og Gitte Thygesen som tidligere deltager i Svares ungdomskor. Dessuten: nestleder i foreningen, Ellen Fredriksen, gav blomster «til oss selv» og sa noen velvalgte ord.
Det var fin sang i to omganger av Kor X og programmet inneholdt også noen fellessanger.
En stor takk til alle som deltok på møtet, de som var med å gjennomføre de forskjellige arrangementene og takk for kollekten som kom inn.
Vi ber med Den Hellige Birgittas (litt omskrevet): Herre vis oss den vei vi skal gå, og gi oss styrke til å gå den. Med tillit til Gud ser vi fram imot flere år i hans tjeneste. Gud til ære!
Dag Wengen