Misjonsforum 2023

Inspirerende, hyggelig og oppbyggelig. Det er stikkord som dekker misjonsfesten torsdag 9. februar i regi av Misjonsforum i Normisjon region Østfold. Vel 60 mennesker fra ulike deler av fylket fylte bedehuset Betlehem, hvor Torill Bredeg ønsket velkommen. Frode Bilsbak åpnet festen og hadde også en egen bolk om Santalmisjonens første misjonær, Lars Olsen Skrefsrud, som ble født 4. februar 1840. Mirjam Artmark Aanensen, landansvarlig for Normisjons arbeid i Senegal, orienterte om det arbeidet som Normisjon har i landet og de utfordringer vi står midt oppe i. – Det er avgjørende å bygge relasjoner og et misjonalt DNA, samt en hverdagsdiakoni, sa hun.
Undis og Terje Holt sang to avdelinger. Misjonsgave ble samlet inn og foreningen på Betlehem Borgen serverte kveldsmat som siste del av møtet.