Årsmøte for Normisjon region Østfold 2023

For første gang ble årsmøtet i Normisjon region Østfold holdt en hverdagskveld i stedet for lørdag. Det skjedde torsdag 30. mars på Bjørnstad bedehus på Grålum. Oppslutningen var bedre enn de siste årene, nå med 67 stemmeberettigede.
Tema for årsmøtet var «Nytt mot», og landsstyrets utsending, Victoria Bø viste ut fra Hebreerbrevet at troens blikk ikke retter seg mot våre prestasjoner, men mot Kristus, som har gjort alt til vår frelse. Hun fortalte også inspirerende fra en nylig tur til Kambodsja, hvor mange mennesker både får oppleve frelse og helbredelse.
Normisjon har følgende visjon: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Ut fra denne visjonen har Region Østfold et omfattende arbeid med totalt 63 foreninger og kor på voksensektoren. Det er en nedgang på to fra året før. Acta, barn og unge i Normisjon, i Østfold har 45 lokallag for alderen 0-26 år, fordelt på 17 kor og 28 klubber og lag, noe som er økning på to siste år.
Sentralt i regionens arbeid står også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, med stor virksomhet.
Dessuten er Haugetun folkehøyskole og Fermate – ressurssenteret for sjelesorg og veiledning – viktige arbeidsgrener. Region Østfold har også et bredt informasjonsarbeid gjennom blant annet regionavis og på digitale plattformer. Normisjon er også engasjert i arbeid vedr. Hans Nielsen Hauge.
Et stort engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 14 land, ikke minst Nepal og Mali, må også nevnes. I den sammenheng er «Misjonsforum» et viktig arbeidsredskap.
Normisjon region Østfold, som har sitt kontor sentralt plassert i Sarpsborg, har i dag 11 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som forkynnere, samt ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirstedene.
Misjonskonsulent Boe Johannes Hermansen ble under årsmøtet takket av med gode ord og gaver etter over 42 års sammenhengende arbeid i Normisjon.
Regnskapet for 2022 viser en samlet inntekt på kr. 9,9 millioner kroner, hvor ca. kr. 3,2 millioner er gaveinntekter. Regnskapet har et underskudd på ca. kr. 1,7 millioner, men likviditeten er likevel god grunnet en solid egenkapital.
John Thune, Rakkestad ble takket av etter seks år som regionstyreleder. Ny regionleder ble Frode Bilsbak, Halden. Etter Astrid Langmoen Olsen, Råde og Ruth Marie Vatvedt, Degernes ble Ingar O. Carlsen, Askim og Ola Rusaanes, Råde valgt til nye styremedlemmer.
Gjenstående styremedlemmer er: Torgeir Flateby, Askim, Gerd Ninni Solum, Tomter og Ellen Lindheim Slettevold, Borge. Varamedlemmer ble Ellen Brøttemsmo, Hannestad, Anne Karlsen, Borgenhaugen og Wenche Aamoth, Rakkestad. Regionens ansatte og Acta møter også med hver sin representant. Styrets sekretær er regionleder Sverre Fjeldberg. Alle valg og vedtak under årsmøtet var enstemmige.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto