Sjøglimt – festival og jubileum

Sjøglimts 70 årsjubileum ble markert under familiefestivalen søndag 14. mai. Det ble en festdag for omlag 200 personer med korsang, taler og jubileumskake.
Sjøglimt leirsted ble innviet 5. juli 1953 etter stor dugnadsinnsats. Senere har stedet blitt modernisert flere ganger. Nå arbeides det med en utvidelse av kapasiteten, slik at stedet kan ta i mot 130 overnattingsgjester.
Sjøglimt har fått bety svært mye gjennom årene, ikke minst når det gjelder formidling av Guds ord til alle aldersgrupper. Mennesker har kommet til tro, blitt fornyet og styrket i sitt trosliv. Og kallet til tjeneste for Gud har også vært en rød tråd gjennom virksomheten. En av veteranene, Jul-Lars Kvernhusengen (79), holdt tale på jubileumsdagen og understreket at Jesus er veien. – Det er den en må gå om en skal nå fram til himmelen.
– Det gjelder å komme til Jesus og være på hans fang, slik bildet på veggen i møtesalen på Sjøglimt viser oss.
– Når en kommer til Jesus med det en har, vet vi at han kan bruke det, sa leirveteranen, som har vært med på ca. 60 sommerleirer på Sjøglimt som deltager, onkel og bibeltimeholder.
Et festivalkor sammensatt av Ekko barnekor, Saltnes, Mysen barnegospel samt Soul Children korene fra Fredrikstad, Bjørnstad og Svinndal, sang under arrangementet. Salget av grillmat, sveler, popcorn og sukkerspinn gikk unna. Det samme kan en si om salget i kiosken.
Regionleder Sverre Fjeldberg understreket Sjøglimts betydning og takket alle som har bidratt gjennom årene til at Normisjon fortsatt har dette flotte leirstedet. Han roste både ansatte og frivillige medarbeidere som nedlegger et stort arbeid.
– Men vi trenger flere hender for å kunne drifte dette stedet på en god måte, påpekte han.
Vi gleder oss over Sjøglimt, og takker Gud for stedet. Vi ber om at Han fortsatt vil holde sin hånd over Sjøglimt og velsigne det!

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto